Wie Zijn Wij

Migranten Development Association (M.D.A.) West-Afrika

Doelstelling


De stichting heeft ten doel het ondersteunen van legale en illegale immigranten in der koninkrijk der Nederland en landen die behoren tot de Europese Unie en het adviseren van West-Afrikanen over mogelijke immigratie en de gevaren en risico’s daarvan. Onder de doelstelling is mede begrepen het geven van voorlichting en trainingen aan immigranten en aan West-Afrikanen die voornemens zijn naar Europa te emigreren.

Organisatie


Het begeleiden van anderstalige groep mensen uit West-Afrika afkomst blijkt vaak erg gecompliceerd M.D.A. kent daar echter de weg en met eigen specialisten begeleiden zij deze groepen mensen. Bij M.D.A. krijgt elke klant of cliënt een eigen specialist van zijn eigen culturele achtergrond, dienstverlening te ontwikkelen en te bevorderen in Rotterdam en Zuid- Holland en op landelijk niveau. M.D.A geeft voorlichting en advies over de volgende onderwerpen.

Missie


Uit ervaringen is M.D.A. tot conclusie gekomen dat de integratie van de West-Afrikaanse migranten is mislukt. Aangezien van zowel de autochtone als allochtone migranten. Daarom M.D.A. gaat een informatieve campagne beginnen over zelfontwikkeling, bijvoorbeeld door het aanbieden van Workshops over de sociale maatschappelijke veranderingen en op de arbeidsmarkt.


 • Maatschappelijk en Sociaal
 • Welzijn & zorg
 • Integratie, inburgering
 • Werk en sociale zekerheid
 • Voorlichting geven en kennis overdragen
 • Plichten en rechten, normen en warden.
 • De Afro-Afrikaanse jeugd koppelen aan de Nederlandse samenleving.
 • Opleiding en werk
 • Omscholing en opleiding
 • Arbeidsbemiddeling
 • Rechten en plichten op de arbeidsmarkt
 • Starten van een eigen bedrijf
 • Jeugd werk coaching & seminarie


Integratie


Om de Afro-Afrikaanse medemens goed te laten integreren is het niet onbelangrijk om nog eens te kijken wat integratie inhoudt. Een van de kenmerken is dat beide groepen, zowel de Nederlandse samenleving als de Afro-Afrikaanse aanpassingen maken. De Nederlandse samenleving moet zich bewust zijn van cultuur en gedachtegoed van de oud en nieuwkomers Afro-Afrikaanse . Daar tegenover staat dat de laatstgenoemd groep alle handvatten krijgt on goed te integreren, wat niet hetzelfde is als een inburgering examen afleggen om te beginnen:

Verantwoordelijkheid Oud - en nieuwkomers:


Kennis nemen en toepassen wet- en regelgeving in het koninkrijk der Nederlanden geldende normen en waarden begrijpen en toepassen
Nederlandse taal leren. Deelnemen aan (participatie-) samenleving en thema-middagen/ - avonden organiseren over zaken die een ieder aangaan. Overdracht van opgedane kennis op toekomstige generaties.

Een samenleving komt voort uit gelijkheid, ruimte geven aan mens, dier en natuur. Hoe dan ook, we zijn en blijven eeuwig verbonden om samen te leven. Degene die ‘in de boot stappen’ moet ook meevaren tot het eind van de bestemming is bereikt: goede integratie.

Hiermee pleit Stichting M.D.A. voor een samenwerking tussen beide werelden, op de onderwerpen zoals hiervoor beschreven: rechten en plichten normen en warden onderwijs werk en inkomen en deelname aan maatschappelijke vraagstukken (gebeurtenis).

Onderwijs voor oud en nieuwkomers moet prioriteit zijn. Met die kennis kunnen zij deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Zij kunnen hun kennis overdragen op de nieuwe generaties. Stichting M.D.A. pleit voor een verplichte opleiding aan migranten die in dit land wonen. De menselijkheid moet hierbij net zo goed maatstaf zijn als de materie. Ieder gezond mens moet zijn bijdrage leveren aan een goede toekomst voor het individu en  gehele samenleving. Hard werken lijdt tot een succesvol leven.
Negatieve beeldvorming

Stichting M.D.A. hekelt de negatieve berichtgeving in de media. Op de televisie, de radio en in debatten is er steeds meer sprake van negatieve beeldvorming over migranten. Mede door de toename van een nieuwe stroom vluchtelingen.
Migranten hebben een eigen cultuur en religie en mening, dat is een feit en deze zal men niet snel verloochenen. Dat betekent echter niet dat men niet wil deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Er zal talloze voorbeelden waaruit blijkt dat men wel degelijk meedoet. Stichting M.D.A. wil de kennis vergroten onder de migranten zodat ze de samenleving nog beter kan dienen.


 • De vragen zijn:
 • Wat gaat goed met ons integratie proces?
 • Wat willen we behouden in deze integratie proces?
 • Wat moeten we wegdoen en wat moeten erbij in deze integratie Proces?
 • Wat moeten we leren of ontwikkelen in deze integratie proces?


Samen staan we sterk


Naam het Bestuur van Migraten Development Association M.D.A. West-Afrika.


 • Gemaakt op zaterdag 21 maart 2015
 • Gbedessessi David Dansou
 • Contact: stichting M.D.A. West-Afrika Stichting Migranten Development Association(M.D.A.)
 • Het RavennestWalravenstraat 33 3074 NL RotterdamContact:
 • mdawestafrika@gmail.com 00 (31) 684697034

Comments

Popular posts from this blog

Actief Naar Betere Intergratie

Health Presentation In Rotterdam South